Siirry sisältöön

HINTAPIIKIT KURIIN SÄHKÖN VARASTOINNILLA

Kuluttajia on alkanut kiinnostaa energiatuotannon omavaraisuus ja aurinkosähkön varastointi.
Sähkön hintakehityksestä riippuu, kuinka kannattavaa energian varastointi on

Uusiutuvan energian asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta toteaa, että energiakriisi kasvatti etenkin
pientaloasukkaiden kiinnostusta aurinkosähköön. Hintavaihtelun vuoksi myös sähkön varastoinnista on
tullut kannattavampaa. Samalla laitteistojen hinnat ovat laskeneet. Asentajilla on ollut kiirettä, sillä myös
taloyhtiöt ovat alkaneet kiinnostua aurinkoenergiasta.

Varastointia akkuihin vai varaajiin?

Aurinkosähköä voi varastoida akkuihin. Toinen tapa on hyödyntää sähköauton
akkua ja ladata sitä, jolloin varastoitua energiaa voi hyödyntää liikkumiseen.
Virtasen mukaan mahdollinen ratkaisu olisi myös, jos sähköauton akku
toimisi kotiakkuna eli akkuun varattua sähköä hyödynnettäisiin kiinteistön
sähkönkäytössä.                                                                                                                                              Kellokytkin

Teknisesti se on jo mahdollista oikeanlaisella autolla ja latausjärjestelmällä.
Auringon paistaessa paneelien tuottamaa sähköenergiaa voidaan varastoida
myös lämmöksi, esimerkiksi lämmittämään käyttövesivaraajan vettä. Jos talossa on
vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, sähköä voidaan varastoida lämpönä energiavaraajassa.
Energian hyödyntämiseen tarvitaan vain ohjain, kellokytkin tai rele,
jotka sähköalan ammattilainen voi asentaa jälkikäteenkin.

Aurinkoenergiaa voi varata myös rakenteisiin, jos talossa on lattialämmitys.
Esimerkiksi kevättalvella paneelit
tuottavat vielä hyvin energiaa lämmityskaapeleihin.
– Lämmityksen säätäminen käsin on työlästä, joten avuksi kannattaa ottaa
automaatio: kello-ohjattu kytkin alkaa lämmittää käyttövesivaraajaa tai
rakenteita auringon paistaessa. Järjestelmä on edullinen, mutta epätarkka.
Kellokytkin, erilaiset releet tai ohjausjärjestelmät auttavat energian
varastoinnin ja käytön optimoinnissa esimerkiksi aurinkopaneelien tuoton tai
pörssisähkön hinnan mukaan.

Invertteristä apua

Invertterissä voi olla valmius sähkönkulutuksen ohjaamiseen. Se tietää, paljonko
sähköä tuotetaan, ja kun tietty taso ylittyy tuotannossa, ohjaus käynnistyy.
Investointi on edullinen ja ratkaisu kellokytkintä tarkempi.
– Invertterin kanssa yhteensopiva dynaaminen kuormanohjain on kaikkein
tarkin, mutta myös kallein ratkaisu. Se huomioi sekä kiinteistön sähkönkulutuksen
että -tuotannon. Aurinkopaneelien energia voidaan näin käyttää
kokonaisuudessaan hyödyksi eikä sitä tarvitse myydä sähköverkkoon.
Kannattavuuden määrittely jää ostajan kontolle, mutta jos sähkönkulutus
on pientä, kuormanohjauslaite voi olla turhan kallis saatuihin hyötyihin
nähden. Jos taas kulutusta on enemmän, sähkönsiirto halutuille, edullisimmille
tunneille on kannattavampaa.

Optimointi kannattaa

Pörssisähkön hinnan heilahdellessa aurinkoenergian varastointiin tarkoitettuja
laitteita voidaan hyödyntää silloin kun sähkön hinta on alhainen.
Älylaitteet osaavat hakea tietoa ja optimoida sähkönkulutusta. Tuotevalikoima
laajenee ja käyttö yleistyy, ja älykkäämpiä sähkökäytön ohjausjärjestelmiä kehitetään
koko ajan.
– Energiaa varastoidaan akkuihin, autoon, varaajaan tai lämmitykseen, kun
pörssisähkön hinta on halpaa tai jopa negatiivista. Näin energian hankinta kalliina
tunteina vähenee.
Lämmön varastointi kuluttaa hieman enemmän energiaa tasaiseen käyttöön verrattuna,
mutta sähkön hintaa optimoimalla energiankäytön kokonaiskustannukset jäävät edullisemmiksi.                                                                                                                             

Energiaa taloyhtiöiden asukkaille

Vuonna 2023 voimaan astunut lakimuutos mahdollistaa hyvityslaskennan kaikkien
jakeluverkkojen alueella, mikä on lisännyt taloyhtiöiden kiinnostusta aurinkosähköinvestointiin.
Hyvityslaskenta tarkoittaa sitä, että paneelien tuottamaa energiaa voidaan
hyödyntää kiinteistösähkön lisäksi myös asukkaiden sähkönkulutuksessa.
Näin investointi on kannattavampi. Järjestelmään voi liittää sähköakun, mutta kuten
pientaloissakin, taloyhtiöissä kannattaa miettiä kannattavuutta.
Taloyhtiöiden siirtyessä kaukolämmöstä maalämpöön mahdollisuudet optimoida
kiinteistön energiankulutusta sähkön hinnan perusteella paranevat.
Maalämpöpumppujen avulla lämpöä voidaan varastoida hetkellisesti varaajiin halvan sähkön
aikaan ja pienentää sähkönkulutusta, kun pörssisähkön hinta on kalliimpaa.

 

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ISTOCK

Alkuperäinen julkaisu Onninen-lehdessä 1/24